سامانه رایگان بارکد ساز با قابلیت ساخت بارکد متنی ساده، بارکد کارت ویزیت (برای ذخیره در موبایل)، بارکد آدرس سایت، بارکد تماس تلفنی، بارکد ارسال پیامک خودکار به شماره پیش فرض با متن پیش فرض ...